ثبت شکایت

جهت ثبت هرگونه شکایت شما می توانید با شماره‌های زیر در تماس باشید:

09029197975

04132363497

همچنین می‌توانید با ایمیل زیر نیز مکاتبه کنید:

admin@birgeek.com